کتاب نقطه سر خط ... ( دومین کتاب انگیزشی جهان )

130,000 ریال
120,000 ریال
قیمت

نقطه سر خط ...
کریس آکابوسی(قهرمان دو و میدانی المپیک)

« برای داشتن یک زندگی که آرزوش رو داریم ، باید بخواهیم که عوض بشیم.

و بعد یک حرکت بزرگ انجام بدیم.علی یک داستان مرتب و زیبایی راجع به یک دختر نوجوان خلق کرده که بهانه های زیادی برای درس نخوندن داره.

اون همه رو مقصر میدونه ، تا این آخر کتاب...»