کتاب سیزده

300,000 ریال
290,000 ریال
قیمت

رمانی متفاوت از علی میرصادقـــــــــــی

آخرین اثر علی میرصادقی 

وقتی از من خواستند خلاصه ای راجع به داستان سیزده بنویسم

ساعت ها فکر کردم ام نشد ، چون اصلا سیزده یک کتاب نیست

یک داستان نیست یک سفر است که هرکس می تواند به شیوه خودش آن را به پایان برساند .

من در این کتاب کنار شما هستم ، شما را جذب می کنم ، اما وقتی به خودتان می آیید می بینید که دیگر کنارتان نیستم.

و آنگاه شما زندگی جدیدی می توانید داشته باشید .