سریال انگیزشی 30 روز تا پیروزی

2,700,000 ریال
2,250,000 ریال
قیمت

 فصل اول سریال انگیزشی - تصویری سی روز تا پیروزی / علی میرصادقی

 

 

 

              قیمت برنامه انگیزشی سی روز تا پیروزی 175 هزار تومان

              است که اگر در این هفته آن را بخرید ، یک کتاب رایگان از علی میرصادقی در کنار

                             DVD های این برنامه برای شما ارسال خواهد شد

 
 
 
 

شما می توانید سریال  سی را تا پیروزی را به یکی از روش های زیر تهیه کنید :

 

1- از طریق کلیک بر روی " اضافه به سبد خرید "
 
 
2- تماس با شماره تلفن 02126768857 

 

 3- ارسال عدد 30 به شماره 3000909030