چگونه مطالعه کنیم ؟!( مخصوص دختران)

2,500,000 ریال
1,500,000 ریال
قیمت

روش های صحیح مطالعه کردن؟!

با چه راهکارهایی به بالاترین کیفیت مطالعه خود برسیم ؟!

روش درست مطالعه دروس عمومی ؟!