سانس دوم پدر و مادر رویایی(2نفر)

500,000 ریال
400,000 ریال
قیمت

"پدر و مادر رویایی" ، محورهای این همایش عبارتند از:

چگونه یک فرزند خودکار تربیت کنیم؟

چگونه مشاور تحصیلی فرزندمان باشیم؟

فرزندمان را برای زندگی آماده کنیم

چه کارهایی انجام دهیم تا ارتباطمان با فرزندمان بهتر شود؟

لحن کلام موثرتر و در نتیجه حرف شنوی بیشتر فرزندان در خانواده

 این بلط مخصوص 2 نفر می باشد ( پدر و مادر )

سانس دوم

تاریخ برگزاری : جمعه 28 مهر ماه