سانس دوم همایش پدر و مادر رویایی ( یک نفر)

250,000 ریال
قیمت

 

سانس دوم

 

"پدر و مادر رویایی" ، محورهای این همایش عبارتند از:

چگونه یک فرزند خودکار تربیت کنیم؟

چگونه مشاور تحصیلی فرزندمان باشیم؟

فرزندمان را برای زندگی آماده کنیم

چه کارهایی انجام دهیم تا ارتباطمان با فرزندمان بهتر شود؟

لحن کلام موثرتر و در نتیجه حرف شنوی بیشتر فرزندان در خانواده

 

سانس دوم

 

این بلیط مخصوص یک نفر هست

 

تاریخ برگزاری : جمعه 28 مهر ماه