چگونه مطالعه کنیم ؟

2,500,000 ریال
1,900,000 ریال
قیمت

شده بعضى موقع ها انرژى زيادى رو صرف 
مطالعه ات بكنى بعدش اون نتيجه اى رو كه دلت مى خواد نيارى؟

حتى بعضى وقتا مى فهمى دارى اشتباه درس مى خونى و هيچى تو مغزت نمى ره !!!


توى اين كارگاه شركت كن و اين درگيرى هميشگى رو تمومش كن !


رزرو: ٠٢١٢٢٦٧٧٩١٧